Login Form

KRUŠEVAC SEME
Privredno društvo KŠ-S D.O.O.iz Kruševca
KRUŠEVAC SEME
Uvoz, distribucija i veleprodaja semena, parkovskih trava i krmnog bilja
KRUŠEVAC SEME
visok kvalitet semena
KRUŠEVAC SEME
dugogodišnje iskustvo u oblasti semenarstva
KRUŠEVAC SEME
brzo i efikasno snabdevanje krajnjih korisnika

Žuti zvezdan ( Lotus corniculatus L.)

Dugotrajna leptirnjača koja uspeva u ekstremno nepovoljnim uslovima . Period eksploatacije do 8 godina.Ima skromne potrebe za toplotom , otporna je na sušu i plavljenje. Može da podnese pH vrednost zemljišta od 4 do 9  i veoma tolerantna na zaslanjena zemljišta.

Vreme setve : polovina marta-kraj aprila i kraj avgusta –polovina septembra.

Najbolje rezultate daje u smešama sa travama.

Setvena norma  12-15 kg/ha.

CENA: 1.300,oo/kg                                                                      NARUČI

   

   

 

Visok kvalitet naših semena je potvrdjen i od strane mnogobrojnih kako domaćih tako i medjunarodnih institucija:

INTERNATIONAL SEED TESTING ASSOCIATION (ISTA)
JUGOINSPEKT BEOGRAD
POLJOPRIVREDNA STRUČNA "SOMBOR"
POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA "S. MITROVICE"
POLJOPRIVREDNA STRUČNA "SUBOTICA"

O nama

Privredno društvo „KŠ-S „d.o.o. iz Kruševca osnovano je 2008.godine i bavi se uvozom i distribucijom semena parkovskih trava i krmnog bilja od najrenomiranijih svetskih proizvođača semena.

KONTAKT

Konstantina Filozofa 3/2 Kruševac
037/430463; 064/4960325; 060/6262553

RADNO VREME

Ponedeljak - Petak
09:00 - 17:00
Subota
09:00 - 14:00