Login Form

KRUŠEVAC SEME
Privredno društvo KŠ-S D.O.O.iz Kruševca
KRUŠEVAC SEME
Uvoz, distribucija i veleprodaja semena, parkovskih trava i krmnog bilja
KRUŠEVAC SEME
visok kvalitet semena
KRUŠEVAC SEME
dugogodišnje iskustvo u oblasti semenarstva
KRUŠEVAC SEME
brzo i efikasno snabdevanje krajnjih korisnika

 

U poslednjih nekoliko godina uporedo sa podizanjem sve većih površina pod voćnjacima i vinogradima ubrzano raste tendencija za korišćenjem zastiranja međurednog prostora sejanom travom.

Smesa za vocnjake Smesa za vocnjake Smesa za vocnjake

Smesa za vocnjake Smesa za vocnjake Travne smeše za voćnjake i vinograde

Cilj :

  • sprečavanje erozije tla,
  • suzbijanje agresivnih korova,
  • olakšan ulaz mehanizacije,
  • olakšana berba i druge operacije,
  • bolja obojenost plodova,
  • poboljšavanje fizičkih i hemijskih svojstava tla.

Vrste koje se koriste : 

Festuca rubra ( Red fescue ) - ima rizom tip razmnožavanja , popunjava prazna mesta u travnjaku, otporna na sušu i visoke temperature , nisko raste. 

Lolium perenne ( Perennial ryegrass) -busen tip razmnožavanja, osetljiv na sušu , ali izuzetan za gaženje, u smeše za ove namene u manjem procentu, brzo raste i služi kao nosač smeše..

Poa pratensis ( Kentacky blue grass ) - rizom tip, kvalitetna trava , sporije niče , nisko raste , otporna na gaženje i ima veliku regenerativnu moć.

Festuca arundinacea ( Tall fescue ) - busen tip, vrsta koja najbolje podnosi sušu, visoke i niske temperature , zasenu i gaženje. 

Travne smeše za voćnjake i vinograde Travne smeše za voćnjake i vinograde Travne smeše za voćnjake i vinograde

Travne smeše za voćnjake i vinograde Travne smeše za voćnjake i vinograde Travne smeše za voćnjake i vinograde

U saradnji sa ino dobavljačem DLF Trifolium iz Danske najprodavaniji proizvod za pomenute namene je Mixtura 6 u sledećem sastavu:

  • F.rubra   40 %
  • F.arundinacea  40%
  • P.pratensis    10%
  • L.perenne   10%

Setvena norma  zavisi od  kulture  u kojoj se vrši zatravljivanje međurednog prostora, nagiba terena , nadmorske visine , godine uzgoja , prethodnog prisustva korovske flore I od vremena za uspostavljanje stabilnog travnog pokrivača. Naša preporuka je 80-100 kg /ha da bi površina pod travom veoma brzo bila spremna za ulazak teških mašina.

ZA CENU MIXTURE 5/1 i 20/1 POZVATI ZA DOGOVOR                                                  NARUČI

Visok kvalitet naših semena je potvrdjen i od strane mnogobrojnih kako domaćih tako i medjunarodnih institucija:

INTERNATIONAL SEED TESTING ASSOCIATION (ISTA)
JUGOINSPEKT BEOGRAD
POLJOPRIVREDNA STRUČNA "SOMBOR"
POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA "S. MITROVICE"
POLJOPRIVREDNA STRUČNA "SUBOTICA"

O nama

Privredno društvo „KŠ-S „d.o.o. iz Kruševca osnovano je 2008.godine i bavi se uvozom i distribucijom semena parkovskih trava i krmnog bilja od najrenomiranijih svetskih proizvođača semena.

KONTAKT

Konstantina Filozofa 3/2 Kruševac
037/430463; 064/4960325; 060/6262553

RADNO VREME

Ponedeljak - Petak
09:00 - 17:00
Subota
09:00 - 14:00