Login Form

KRUŠEVAC SEME
Privredno društvo KŠ-S D.O.O.iz Kruševca
KRUŠEVAC SEME
Uvoz, distribucija i veleprodaja semena, parkovskih trava i krmnog bilja
KRUŠEVAC SEME
visok kvalitet semena
KRUŠEVAC SEME
dugogodišnje iskustvo u oblasti semenarstva
KRUŠEVAC SEME
brzo i efikasno snabdevanje krajnjih korisnika

Smeša trava i leguminoza – Klasik

Visokokvalitetno seme odabranih sorti leguminoza i inostranih sorti travnih vrsta.Sastav je uravnotežen između travnih i leguminoznih komponenti i namenjen za setvu na zemljištima srednjeg kvaliteta neutralne do blago kisele reakcije.

Prinos zelene mase do 50 t/ha.

Prinos sene 10-15 t/ha.

Setvena norma 40 kg/ha.

Vreme setve kraj marta –do kraja aprila. U slučaju povoljnih uslova u pogledu vlage forsirati jesenju setvu.

Cena po kg  460,oo

NARUČI

Visok kvalitet naših semena je potvrdjen i od strane mnogobrojnih kako domaćih tako i medjunarodnih institucija:

INTERNATIONAL SEED TESTING ASSOCIATION (ISTA)
JUGOINSPEKT BEOGRAD
POLJOPRIVREDNA STRUČNA "SOMBOR"
POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA "S. MITROVICE"
POLJOPRIVREDNA STRUČNA "SUBOTICA"

O nama

Privredno društvo „KŠ-S „d.o.o. iz Kruševca osnovano je 2008.godine i bavi se uvozom i distribucijom semena parkovskih trava i krmnog bilja od najrenomiranijih svetskih proizvođača semena.

KONTAKT

Konstantina Filozofa 3/2 Kruševac
037/430463; 064/4960325; 060/6262553

RADNO VREME

Ponedeljak - Petak
09:00 - 17:00
Subota
09:00 - 14:00