Login Form

KRUŠEVAC SEME
Privredno društvo KŠ-S D.O.O.iz Kruševca
KRUŠEVAC SEME
Uvoz, distribucija i veleprodaja semena, parkovskih trava i krmnog bilja
KRUŠEVAC SEME
visok kvalitet semena
KRUŠEVAC SEME
dugogodišnje iskustvo u oblasti semenarstva
KRUŠEVAC SEME
brzo i efikasno snabdevanje krajnjih korisnika

Italijanski ljulj ( Lolium multiflorum L. )

Tipična biljka za kosidbu, seno je odličnog kvaliteta  sa 17-18 % proteina i od nje sedobija  prvoklasna silaža. Đubrenjem  i navodnjavanjem se povećava prinos i sadržaj sirovih proteina u suvoj materiji.U normalnim uslovima može se skinuti 3-4 otkosa .

Prinos zelene mase  60-80 t/ha,  sena  do 15 t/ha. 

Među travama ima najveću moć konkurencije , ali je kratke vegetacije do 2 godine.

Norma setve  30 – 35 kg/ha.

NARUČI

Visok kvalitet naših semena je potvrdjen i od strane mnogobrojnih kako domaćih tako i medjunarodnih institucija:

INTERNATIONAL SEED TESTING ASSOCIATION (ISTA)
JUGOINSPEKT BEOGRAD
POLJOPRIVREDNA STRUČNA "SOMBOR"
POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA "S. MITROVICE"
POLJOPRIVREDNA STRUČNA "SUBOTICA"

O nama

Privredno društvo „KŠ-S „d.o.o. iz Kruševca osnovano je 2008.godine i bavi se uvozom i distribucijom semena parkovskih trava i krmnog bilja od najrenomiranijih svetskih proizvođača semena.

KONTAKT

Konstantina Filozofa 3/2 Kruševac
037/430463; 064/4960325; 060/6262553

RADNO VREME

Ponedeljak - Petak
09:00 - 17:00
Subota
09:00 - 14:00