Login Form

KRUŠEVAC SEME
Privredno društvo KŠ-S D.O.O.iz Kruševca
KRUŠEVAC SEME
Uvoz, distribucija i veleprodaja semena, parkovskih trava i krmnog bilja
KRUŠEVAC SEME
visok kvalitet semena
KRUŠEVAC SEME
dugogodišnje iskustvo u oblasti semenarstva
KRUŠEVAC SEME
brzo i efikasno snabdevanje krajnjih korisnika

ENGLESKI LJULJ  ( Lolium perenne L.)

Engleski ljulj krmnog tipa ( forage ) ima raširene busenove  visine 30-60 cm, nerazgranate i glatke stabljike i lisne ploče širine 2-4 mm. To je najkvalitetnija pašnjačka trava , ali može se koristiti i za košenje i konzerviranje . 

Prinos zelene mase 30 t/ha  , sena  7-8 t/ha.

Sušu slabije podnosi i ako potraje prelazi u latentno stanje.

Seje se 25-30 kg/ha.

NARUČI

   

   

Visok kvalitet naših semena je potvrdjen i od strane mnogobrojnih kako domaćih tako i medjunarodnih institucija:

INTERNATIONAL SEED TESTING ASSOCIATION (ISTA)
JUGOINSPEKT BEOGRAD
POLJOPRIVREDNA STRUČNA "SOMBOR"
POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA "S. MITROVICE"
POLJOPRIVREDNA STRUČNA "SUBOTICA"

O nama

Privredno društvo „KŠ-S „d.o.o. iz Kruševca osnovano je 2008.godine i bavi se uvozom i distribucijom semena parkovskih trava i krmnog bilja od najrenomiranijih svetskih proizvođača semena.

KONTAKT

Konstantina Filozofa 3/2 Kruševac
037/430463; 064/4960325; 060/6262553

RADNO VREME

Ponedeljak - Petak
09:00 - 17:00
Subota
09:00 - 14:00