Login Form

KRUŠEVAC SEME
Privredno društvo KŠ-S D.O.O.iz Kruševca
KRUŠEVAC SEME
Uvoz, distribucija i veleprodaja semena, parkovskih trava i krmnog bilja
KRUŠEVAC SEME
visok kvalitet semena
KRUŠEVAC SEME
dugogodišnje iskustvo u oblasti semenarstva
KRUŠEVAC SEME
brzo i efikasno snabdevanje krajnjih korisnika

Carvena detelina

Crvena detelina ( Trifolium pratense L.)

Posle lucerke to je najvažnija višegodišnja krmna leguminoza na oranicama. Za razliku od lucerke podnosi zemljišta sa nižom pH vrednošću , sa lošijom strukturom i u brdsko-planinskim područjima.Odlična je komponenta travno-leguminoznih smeša.

Vreme setve : polovina marta- polovina aprila i polovina avgusta-polovina septembra.

Količina semena : 18-20 kg/ha.

U našoj ponudi seme crvene deteline po ceni 800,oo/kg.                      NARUČI

Carvena detelina Carvena detelina Carvena detelina

Carvena detelina Carvena detelina Carvena detelina

Carvena detelina Carvena detelina Carvena detelina

Carvena detelina Carvena detelina Carvena detelina

Visok kvalitet naših semena je potvrdjen i od strane mnogobrojnih kako domaćih tako i medjunarodnih institucija:

INTERNATIONAL SEED TESTING ASSOCIATION (ISTA)
JUGOINSPEKT BEOGRAD
POLJOPRIVREDNA STRUČNA "SOMBOR"
POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA "S. MITROVICE"
POLJOPRIVREDNA STRUČNA "SUBOTICA"

O nama

Privredno društvo „KŠ-S „d.o.o. iz Kruševca osnovano je 2008.godine i bavi se uvozom i distribucijom semena parkovskih trava i krmnog bilja od najrenomiranijih svetskih proizvođača semena.

KONTAKT

Konstantina Filozofa 3/2 Kruševac
037/430463; 064/4960325; 060/6262553

RADNO VREME

Ponedeljak - Petak
09:00 - 17:00
Subota
09:00 - 14:00